Struktur Organisasi PPID

NO

NAMA/PANGKAT/NIP

KEDUDUKAN DALAM DINAS

KEDUDUKAN PENUGASAN

1.

SYAHRUNA,SH.,CN

NIP. 196910031996031008

Kepala Pelaksana

Atasan PPID

2

NUR TJAHJONO S,S.Sos,MPP,M.Eng

Pembina Tingkat I

NIP. 197104191996031001

Sekretaris Badan

Pembantu PPID

 3.

ASRI KUSUMASTUTI,S.Psi.,M.Sc

Penata Tingkat I

NIP. 198507252009022005

Jabatan Fungsional

ADMIN