Struktur Organisasi PPID

NO

NAMA/PANGKAT/NIP

KEDUDUKAN DALAM DINAS

KEDUDUKAN PENUGASAN

1.

SRI WINOTO, SH

Kepala Pelaksana

Atasan PPID

2

NUR TJAHJONO S,S.Sos,MPP,M.Eng

Pembina

NIP. 197104191996031001

Sekretaris Badan

Pembantu PPID

 

CANDRA MUHAMMAD ASYAHARI,A.Md

Pengatur Tingkat I

NIP. 198501242010011013

Pranata Komputer

ADMIN